Fitness, Energie, Motivație, Evoluție, Identitate și Armonie

Fitness, Energie, Motivație, Evoluție, Identitate și Armonie

Politica de confidențialitate

Home/Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL, Sediu social: Dumbravita, str Horea nr. 10, BIROU, etaj 1, jud. Timis, Activitate principala: 8559 Alte forme de invatamant, Cod Unic de Înregistrare: 49053563/ 02.11.2023, Cod Unic la nivel European (EUID): ROONRC.J35/4232/2023, Nr. Registru Comerțului: J35/4232/2.112023 în calitate de operator de date. Prin urmare, Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia completarii oricarui formular de pe acest site sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL în următoarele scopuri:

· pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL în contextul serviciilor prestate prin această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin formularelor acestei pagini de internet;

· pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL sau ale partenerilor/ afiliatilor prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL sau ale partenerilor/ afiliaților Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL , inclusiv prin transmiterea de către Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare;

· în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare, sunteți de acord ca Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL sau afiliaţilor/partenerilor Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL ;

· în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL ;

· în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

· obligațiile legale care incumbă în sarcina Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet

· interesul legitim al Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL de a-și promova produsele și/sau serviciile;

· consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRLori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

· pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet,și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

· pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;

· în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL ;

· în cazul unor campanii promoționale organizate de către Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL ;

· pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

· pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

· atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL sau către diverși împuterniciți ai Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL . Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL sau ale partenerilor/ afiliaților Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL sau pentru ca Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu noi. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

– informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate,

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului

Măsuri de securitate a datelor

Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://femeia.net/politica-de-cookies/

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: Comunitatea F.E.M.E.I.A. SRL
Sediu social: Dumbravita, str Horea nr. 10, BIROU, etaj 1, jud. Timis
Activitate principala: 8559 Alte forme de invatamant
Cod Unic de Înregistrare: 49053563/ 02.11.2023
Cod Unic la nivel European (EUID): ROONRC.J35/4232/2023
Nr. Registru Comerțului: J35/4232/2.112023

şi/ sau la adresa de e-mail: contact@femeia.net

Abonează-te la Newsletter și vei primi periodic informații noi de pe site.

F.E.M.E.I.A este o echipă de femei al cărei scop este să ofere contextul potrivit pentru creștere, dezvoltare, conectare și inspirație în domenii precum Fitness, Energie, Motivație, Evoluție, Identitate și Armonie

F.E.M.E.I.A este o echipă de femei al cărei scop este să ofere contextul potrivit pentru creștere, dezvoltare, conectare și inspirație în domenii precum Fitness, Energie, Motivație, Evoluție, Identitate și Armonie

F.E.M.E.I.A © 2022 All rights reserved.  Designed by AD Web Design IT

Scroll to top